| Home| Personal BLog| Compositions| Health Avenue| Places| UnEditedMe| Philippines| Monk|

Saint Bonifacius Church Van Vredenburchweg Oud Rijswijk

This church I see once or twice on a daily basis but I never saw it as beautiful as this time (photographed time, 15 Oct 2010) when the last raysof the sun strike it just before they set in the horizon. It's around 18:30 or 6:30PM when the photo'r taken. We were doing our "health walk" or afternoon walk when I caught the beauty and decided to store this moment forever. I was lucky I had my camera with me!

From the part of the description below, as stated in one of the DUtch websites with information about the church, it indicates that this church was built in 1889/1897 with a neo-Gothic style by the architecht Nicolaas Molenaar. The characteristic work of architect Molenaar is heavily influenced by French Gothiv.


St. Bonifatiuskerk, behorend bij het kerkcomplex met pastorie, gebouwd in 1889/1897 naar ontwerp van Nicolaas Molenaar (1850-1930), leerling van P.J.H. Cuypers, in neogotische stijl. De kerk is op een min of meer noord-zuidas georiënteerd. Karakteristiek werk van genoemde architect, onder invloed van de vroege (Franse) gotiek.
Ingaande 1 mei 2003 worden vijf parochies samengevoegd tot één parochie. Het gaat om de parochies van Gerardus Majella en van Jeroen in Den Haag en de parochies van Benedictus, van Bernadette en van Bonifacius in Rijswijk. De nieuwe parochie gaat Bonifaciusparochie heten. In augustus 2004 is de RK Benedictuskerk (1958, J. de Jong) gesloopt. 't Is nog niet bekend wat er met de vrijgekomen plaats gaat gebeuren.

In de absis van de RK H. Bonifatiuskerk zijn zaterdag 7 juni 2008 nieuwe gebrandschilderde ramen gezegend. De ramen zijn gemaakt door glazenier Diego Semprum Nicolas, de vijfde telg uit het beroemde glazeniersgeslacht Nicolai. De ramen verbinden het Oude en het Nieuwe Testament.

2 comments:

Betty Manousos@ Cut and Dry said...

very impressive photos and a very informative post.

thanks for both of them.

have a great weekend!

Jana said...

:-)I just realised yesterday by passing by it by dark (and there was light inside) that it has lovely glas-painted windows....